Nyheter

Kirkevalget nærmer seg

Kirkevalget 2015 holdes samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer 13. og 14. september 2015. Her finner du navnene på kandidatene til Oslo bispedømme og til menighetsrådene i Nordberg og Maridalen.

Sommernytt fra misjonær Gro Bjørndal i Bolivia

Ungdommer bruker ferien til å gå på bibelkurs. I vår har temaet vært "Målrettet liv".

Nye perspektiver på samlivet

Kommunikasjonskurs for par lørdag 17.okt 10-17

Konfirmantgudstjeneste med mye liv

85 konfirmanter kom tilbake fra pinseleir på Tjellholmen og feiret gudstjeneste

Gårdsklokke fra 1855 vender tilbake til Maridalen

Klokken ble "innviet" på pinsegudstjenesten i kirkeruinene

Nordbergkoret med konsert i Nordberg kirke

Koret som startet i januar i år har hatt sin første konsert

Prostigudstjeneste i strålende sol

Nærmere 300 mennesker var samlet i Maridalsruinene 2.pinsedag.

Kunstneren bak alterteppet var innom kirken

Kari-Bjørg Ile er fortsatt aktiv billedkunstner

Store og små fra Nordberg er med i ny video fra Søndagsskolen i Norge

Et filmteam har nettopp gjort opptak på søndagsskolen. Se resultatet her.

Babysang i Nordberg

Babysang i Nordberg menighet er et populært tilbud. Nytt for dette semesterert er babysang på Nordberghjemmet 1. mandagen i måneden.

Velkommen til etter skoletid!

Etter skoletid fortsetter våren 2015

Dagens bibelord

Fra nå av finner du dagens bibelord i menyen på Nordberg og Maridalen menigheters nettsider.

Ønsker du å bli frivillig?

En meningsfylt oppgave og lettere å bli kjent? Ønsker du å bidra innenfor noe som interesserer deg?